פתרונות ישימים להגנה קיברנטית על מערכות שליטה ובקרה

אירוע ICS-CYBERSEC 2016, שני, 5 בדצמבר 2016, 09:10
דניאל ארנרייך

דניאל ארנרייך

יושב ראש וועדת ההיגוי

הרצאות נוספות באירוע ICS-CYBERSEC 2016

Open Accessibilty Menu