08:00

ICS- CYBERSEC

08:00

רישום והתכנסות

08:55

דברי ברכה
פלי הנמר

09:00

דברי פתיחה
ד"ר שרון נכטיגל

09:10

פתרונות ישימים להגנה קיברנטית על מערכות שליטה ובקרה
דניאל ארנרייך

09:20

הסייבר בישראל
ד"ר פדיל  סאלח

09:40

Preventing the Kill Chain in Industrial Control Systems (ICS) / SCADA
מתי אפשטין

10:00

סינרגיה קיברנטית בהתכנסות IT ו OT

10:15

Detecting 0-day cyber-attacks and other cyber incidents in industrial control system
Damiano  Bolzoni

10:30

Is your OT safe?
אודי וייזנר

10:50

איומי סייבר על ציוד תעשייתי - חשיפת פגיעויות ומחקרים חדשים. בשיתוף אינסטרומטיקס הנדסה
רון יוספי

11:10

אנטומיה של תקיפות סייבר על רשתות בקרה תעשיתיות
דנה  תמיר

11:20

Industry 4.0 – Smart Connections
Morten  Stokholm

11:30

The Impacts of GPS Jamming
Moshe Kaplan

11:40

פתרונות סייבר מבית ענק התעשיה עולמי General-Electric
יריב  צמח

11:50

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

12:10

גולציית משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים בתחום הסייבר אל מול מתקני תשתית פרטית
יניר  לאובשטיין

12:40

שימוש ברכיבי Iot לביצוע תקיפות סייבר
בועז דולב

12:55

גיא מזרחי, מנכ"ל, סייבריה פתרונות סייבר בע"מ

13:10

מענה לסיכוני סייבר בחברת חשמל

13:20

תשתיות עירוניות - היבטים מערכתיים וניהול סיכונים
פרופ' אראל אבינרי

13:30

סיכונים ודרכי התגוננות
Yigal  Goweta

13:50

מזעור הסיכונים במימד הסייבר - נקודת מבט אירגונית
אמיר  אלנבוגן

14:05

הגרלת חברת אפקון בקרה ואוטומציה - מצלמת GoPro

14:10

הגרלת חברת Balabit - שעון אפל

14:15

סיום וארוחת צהרים
Open Accessibilty Menu